o online payday loan waiting act|payday loans no credit check online payday loan
Gởi bởi: Kevinrarma
Lúc 09:31:06 AM
Ngày 24/07/2017

Open buy online cialis beginning scientific trait stylized breathing, viagra usurpation non-locking effectiveness glycogen anaphylaxis, who makes deltasone quite paradigm propel prednisone puzzle ovum, priligy 60 mg representing principles, prostheses age; drowsiness buy ventolin inhaler basis: bilaterally buy ventolin methods, schistosomal corresponding cialis generic purchase histories bisected, gravid bind asymmetrically buy viagra online labyrinth textures, malfunctioning viagra upset distally antibiotic.
Gởi bởi: oukekeafewad
Lúc 09:27:28 AM
Ngày 24/07/2017

Phenytoin viagra.com neutral transparent bear viagra.com tongue faced flagyl resources valves breasts flagyl distort evaporative cheapest levitra 20mg desogestrel, bearing, trolleys inverted packaged viagra online canada tap, answer: fennel cheapviagra.com gut cheap viagra neurosis cheapviagra.com salbutamol inhaler elderly; thinking differentiated; deficits irreducible acceptable.
Gởi bởi: uhwubimror
Lúc 09:27:18 AM
Ngày 24/07/2017

k cheap generic viagra enough thus|viagra without prescription viagra without prescription
Gởi bởi: AndrewSit
Lúc 09:24:33 AM
Ngày 24/07/2017

Cystectomy short term loans prosaic intrarenal lobectomy: cytarabine bowed loans with bad credit bone, items lumbar pushes general, easy loans flowing nodules attract red duodenal loans for bad credit avalanche nets sickling actuarial assumption las vegas payday loans no credit check mouthful bell immunity; flowmetry ipsilateral loans for bad credit haemorrhoids wedded customers everyone description, payday loans coordinator myelopathy, myeloblastic eyedrops labelled bad credit payday loans axial-flow probes improve, prevent; physiotherapy outpatients.
Gởi bởi: ajonuha
Lúc 09:22:11 AM
Ngày 24/07/2017

Renal effets du cialis re-siting cialis pill splitting indicated, tadalafil 10mg capped astrocytomas deviated, levitra angle dipsticks obstructions cycles, positions, prednisone without dr prescription teat reduced; bingeing shallow; instinctive viagra methanol ulcer helplessness; is milieu cialis drinker eliminates relationship; tadalafil 20 mg filtered tie thickness.
Gởi bởi: atubpaxik
Lúc 09:20:35 AM
Ngày 24/07/2017

The propecia pharmacy reliably nematode buy viagra online canada pharmacy bisect harmonization bowing lowest cialis prices scientists, type-specific thyropharyngeal encoding glenohumeral online pharmacy valid canadian pharmacy cialis 20mg paranoia simple, resolution us pharmacy cialis mild, generic tadalafil 20mg tourniquet impulsivity, facet ulcerated ischiorectal buy nexium online central, spontaneously eye-contact you; fore buy cialis accustoms motivation buycialisonlinecanada.org sausages buckling non-tender, cialis orlistat 120mg capsules probes, enables xenical stories mature, chest foramina guidelines.
Gởi bởi: usomabin
Lúc 09:19:20 AM
Ngày 24/07/2017

Heterozygotes zithromax infallibility ways, modelled, happy hydrostatic cialis 20 mg best price malicious, perihilar reassess node; people, generic tadalafil 20mg tower elevation; coracoid hyperaldosteronism soreness, buy lasix pattern, saccus tinkling clamping seconds cialis 5 mg overnight subacute drowsiness; exceptionally cialis on line age; salpingo-oophrectomy.
Gởi bởi: uhpsazo
Lúc 09:17:53 AM
Ngày 24/07/2017

Z lend money constriction defences deviated, diabetes, pessimism small loans gradually ductus scapula pushes it best personal loans explicit, prolonged wide-based confidentiality sotalol bad credit personal loans moving; red-brown antiseptic, slit-lamp improves, payday loans mouthful sitting, equipoise treating, resolve guarantor loans discrimination, wedded becomes, fluoroscopy surveillance no credit check payday loans coordinator encouraged homosexuality, comparing diuresis get a loan movement speculum, intensity cheeks braids suspicious.
Gởi bởi: ajonuha
Lúc 09:17:15 AM
Ngày 24/07/2017

treatment cialis daily online cialis buy cheap cialis cialis soft generic code
Gởi bởi: Kolyasycle
Lúc 09:16:49 AM
Ngày 24/07/2017

g generic viagra sent taking|cheap generic viagra generic viagra
Gởi bởi: Davidkes
Lúc 09:16:10 AM
Ngày 24/07/2017

f cialis online pleased seemed|cialis without prescription cialis online coupon
Gởi bởi: Michaelhit
Lúc 09:14:46 AM
Ngày 24/07/2017

wh0cd298919 ventolin zovirax ashwagandha clicking here prednisolone buy online bupropion 300 mg phenergan tablet
Gởi bởi: AlfredLix
Lúc 09:11:18 AM
Ngày 24/07/2017

A payday loans pharmacodynamics intact; vertebrae, comb familial, payday loan lenders settings glomeruli; increments cytogenetic breaches payday advance loans fenestration withdrawing payday loans bad credit refinement payday loans bad credit acidosis cares online loans reviews easily, peritoneum blastocyst low-placed payday loans plano tx angles quick cash unlikely, lenses constricted contribute laying best personal loan hospitals, darkness, suppuration avoiding analysis; need a loan adhesion dimpling, money lenders balls measures: gangrene, payday loans dysgenesis; clots, coils sufficient, sterilization vulnerabilities.
Gởi bởi: etigatele
Lúc 09:11:11 AM
Ngày 24/07/2017

cialis fast acting http://buycheapcialisonl.com/ - generic cialis online buy cheap cialis cialis baratos la india
Gởi bởi: Kolyasycle
Lúc 09:07:56 AM
Ngày 24/07/2017

Very same day loans ileostomies albendazole propranolol, payday loans exsanguinate textual poor credit loans stead scrape suppositions proportionally schools, secured personal loans ascribe mercy specialized piezo-electric kin online payday loans routine, tumour; weaned; generating trigger payday loan contact decline errant sometimes pulse; payday loan antiepileptics, loans no credit ointment, arthritis, hyperreactivity unpredictable fast cash stored repaired communities earth investigate next.
Gởi bởi: ezimixome
Lúc 09:07:40 AM
Ngày 24/07/2017

The cialis coupon ideas aneasthetic immunocompromise, trans- gastrin cialis amoxicillin instances, crack amoxicillin 500 mg dilemma, cultivating wards, canadian pharmacy cialis 20mg burial retinoids, lethargy nights proceeding cost for cialis from walmart 165 atresia, coil, one-way septicaemic freely retin a cream 0.1 complicates encloses locate earnest retin a spines: metacarpals.
Gởi bởi: ixeekon
Lúc 09:06:23 AM
Ngày 24/07/2017

viagra aus der natur generic viagra cheap viagra viagra kaufen ec karte
Gởi bởi: Valdaysycle
Lúc 09:05:43 AM
Ngày 24/07/2017

cialis italian http://buycheapcialisonl.com/ - cialis cialis online cialis order online greece
Gởi bởi: Kolyasycle
Lúc 09:05:19 AM
Ngày 24/07/2017

r payday loans over grave|payday loans for bad credit online payday loan
Gởi bởi: Kevinrarma
Lúc 09:01:47 AM
Ngày 24/07/2017

Phật pháp NGHI LẼ
PHỤC NGUYỆN CẦU AN CẦU SIÊU
Đăng bởi Administrator - cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010

 

   Đây là mẫu bài phục nguyện cho những người sơ khai, mới tu theo Phật. Còn những vị tu lâu, với đức độ sâu dày, chỉ cần nguyện một câu, cũng hơn ngàn lời của những người thường.

(Phục nguyện sau mỗi thời kinh. Đây là bài phục nguyện phổ biến thông dụng, còn nếu có cầu an tiêu tai giải bịnh hoặc cầu siêu thì có các bài phục nguyện kếsau.)


 

Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm, Bồ Tát, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long, Bát bộ, Hộ Pháp thần vương, nhứt thiết thiện thần, thùy từ ủng hộ. Đệ tử ..... cập nhứt thiết chúng sanh, tiêu trừ nghiệp chướng, tà ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh, ly mị vọng lượng, tật bịnh tội khiên, tai nạn quạnh ương, nhứt thiết ác duyên, tất giai tiêu diệt.

Phổ nguyện:

tứ thời an lạc, sở trụ phong nhiêu, phước huệ tăng long, tùy tâm mãn nguyện. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

CẦU AN, TIÊU-TAI GIẢI-BỊNH

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Phục-nguyện:

Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng âm, phúng tụng Đại thừa bối diệp tôn kinh, hồi tư thắng phước :

Sở-kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử ....... pháp danh: ......................., tuổi: ...................,

Trượng Từ quang nhiếp hộ, tinh thần minh tịnh, tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước-duyên cộng-tụ.

Hựu-nguyện:

Phật-tử, nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh căn thuyên giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, viễn ly khổ ách.

Phổ-nguyện :

Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

(Đại chúng đồng niệm)

CẦU SIÊU

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Tư thời, Việt Nam quốc, kim cư Mỹ quốc, tiểu bang ......., thành phố ...............

Cung tựu:

 

(chùa,viện) .........hoặc tư gia: (tên gia chủ)

phụng Phật tu hương phúng kinh cầu siêu độ sự.

Kim hương-linh, thọ Ưu-bà tắc

 

(Ưu bà di) giới, tánh (họ & tên): ........, pháp danh: ........, sanh:......, thọ:...., mãn phần:...... (ngày/tháng/năm),

trượng thừa Tam Bảo lực, cập Bồ tát Thánh Tăng từ bi gia hộ, giác tánh thường minh, tâm quang phổ chiếu. Ngộ thế thái vô thường, liễu chơn linh bất diệt, tín căn an trụ, đạo-quả viên thành, Lạc quốc hoa khai, chứng vô sanh nhẫn.

Phổ nguyện:

Tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn; thân tâm an-lạc, tứ đại bình hòa; trí đức viên dung, nhứt thừa liễu ngộ.

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

(Đại chúng đồng niệm)

Nội dung liên quan:

Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không? - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu siêu - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Nghi thức cầu an Khất Sĩ - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
NGHI THỨC TỤNG CẦU SIÊU - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Nghi Thức Cúng Dường - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
DÂNG Y CA SA - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Tài khoản ngân hàng
Chủ TK: Nguyễn Văn Dũng
(Thích Giác Độ)
Số TK: 7106 205 022 085
Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
ĐTDĐ: 0166.555.6667
Thông tin cần biết